Zeegbos

Het Zeegbos is een groene bosrijke omgeving waarvan de naam herinnert aan een oude watergang omzoomd met wallen, de Walzeeg.
Bos en zeeg houden beide verband met een oude bestuursgrens.
Recent dreigden grenzen tussen Huissen en Arnhem te vervagen en leek er één stedelijk agglomeraat te ontstaan.
Een stuitbos moest daar een stokje voor steken.
Het werd aangelegd rond de Walzeeg, bij de oude grens van Kleef en Gelre. Een gordel van bomen moest een buffer vormen tegen ‘oprukkend steen’, een woud bedoeld als psychologische barrière voor bestuurders en planologen. Vogels, amfibieën en insecten verrijken deze nieuwe natuur.

[metaslider id=231]

Archeologie

In de omgeving van het Zeegbos zijn bewoningsporen, zoals paalkuilen en restanten van aardewerk aangetroffen uit de Romeinse tijd, in dit geval uit de 1e-3e eeuw. Vermoedelijk gaat het om paalkuilen van een gemengd agrarisch bedrijf van veeteelt en akkerbouw. Munten zijn er ook gevonden uit deze periode. De archeologen stuitten ook op botten van geiten, schapen, runderen en paarden.

Zeeg

Een Walzeeg is een watergang én een oude bestuursgrens; een grensmarkering tussen Huissen en Elden, tussen het Land van Kleef en Gelre. Tegenwoordig vloeit de Walzeeg langs een deel van de scheidslijn tussen de gemeenten Lingewaard en Arnhem. De Walzeeg speelde in de Huissense afwatering een vitale rol. “Zeeg” is afgeleid van “zijgen”, in het oud-Nederlands synoniem met “afvloeien”. Een zeegwal is een binnendijkje dat moest voorkomen dat de gronden erachter onderliepen.
De zogeheten Kleefse Wal, verhief zich op de grens tussen Holthuizen en de Eldense dorpspolder.
De Kleefse Wal vormde de Huissense zijdewende langs de Walzeeg. Aan de Eldense kant van de Walzeeg lag de Zeegwal.
Deze zijdewenden zijn niet meer herkenbaar, maar rond de Mooieweg en de Walzeeg, bij het Zeegbos, kan men zich nog heel goed een voorstelling vormen van een dergelijk dammetje.

Meer informatie

Folder Zeegbos – Park Lingezegen

Gemeente Arnhem – Cultuurhistorie en Archeologie

Gemeente Lingewaard – Zeegbos

Fietsroute Rondje Lingezegen (Langs het Zeegbos)

Deel dit:
Scroll to top