Open post naasten van verslaafden

Coaching voor Naasten van Verslaafden

Een verslaving treft niet alleen de verslaafde, maar ook alle dierbaren. In mijn praktijk in Arnhem-Zuid werk ik als ervaringsdeskundig coach voor naasten van verslaafden. Ik bied naast een luisterend oor ook krachtig ondersteunende coaching aan, die is afgestemd op persoonlijke wensen. Mijn doel is om naasten van verslaafden te leren omgaan met de problematiek die bij de verslaving van hun dierbare komt kijken. De regie over hun leven terug krijgen is belangrijk om weer gelukkig te worden. Grenzen stellen en handhaven is hierbij een speerpunt. Gevoelens van verdriet, wanhoop en boosheid mogen er zijn en zullen we een...

Scroll to top